Normativa

Aquí us exposem les regles d’us de Penedès Coworking. No són estàtiques i pot ser que vagin canviant en el futur.

Accés i Seguretat

 1. Accés a Penedès Coworking: Els usuaris de Penedès Coworking tenen accés de dilluns a divendres durant l’horari establert (de 8:00 a 20:00 hores, amb possibilitat d’ampliar-se en un futur). Disposem de sales de conferències i oficines privades segons disponibilitat i prèvia reserva si estan molt solicitades. També prestem serveis de suport administratiu si així se sol·licita (segons disponibilitat). La utilització d’aquests serveis estaran subjectes al pagament de tarifes addicionals.
 2. Senyalització: Es prohibeix posar cap senyalització a la porta de la seva oficina oa qualsevol lloc que sigui visible des de fora de les oficines, sense autorització.
 3. Cura dels béns de Penedès Coworking: Haurà de cuidar correctament tots els elements, així com els equips, instal·lacions i accessoris de aquest, que utilitzi. No es modificarà cap element de Penedès Coworking sense autorització prèvia.
 4. Claus i targetes: Les claus o targetes d’accés que nosaltres us permetem utilitzar seran en tot moment de la nostra propietat. No
  podrà fer còpies d’aquestes claus i/o targetes d’accés ni permetre’n la utilització per part de tercers sense el nostre consentiment.
 5. Seguretat: Per motius de seguretat, no deixarà obertes les portes i finestres del centre, portes de sortida i/o emergència durant l’horari d’obertura ni fora del dit horari. Només podrà utilitzar les zones comunitàries amb el nostre consentiment i aquestes zones s’hauran de mantenir netes i ordenades en tot moment.
 6. No està permès emmagatzemar o utilitzar al centre, cap equip informàtic (a excepció d’ordinadors personals i perifèrics relacionats) o una altra maquinària de gran mida, equips de reproducció, equips de calefacció, estufes, ràdios, màquines expenedores o altres màquines de qualsevol ordre, frigorífics, cafeteres, etc… que no siguin pròpies del centre.
 7. No podrà desenvolupar cap activitat mecànica al Centre ni cuinar-hi fora de l’espai de l’office.
 8. No s’introduiran a Penedès Coworking explosius o altres articles que es considerin perillosos.
 9. Queda prohibit lús de gasos, olors o líquids que resultin desagradables.
 10. El corrent elèctric únicament s’utilitzarà per a la il·luminació normal de les estances i per a l’alimentació d’ordinadors personals i
  altres dispositius de mida petita.
 11. Es prohibeix lentrada danimals al centre, a excepció danimals dajuda.
 12. No ocuparà ni utilitzarà cap part de Penedès Coworking per a la fabricació, venda, oferta o consum dalcohol, estupefaents o tabac de cap mena.
 13. No col·locarà cap tipus de panys o forrellats addicionals a les portes o finestres.
 14. Tots els béns propietat seus o de qualsevol dels seus empleats, representants o convidats seran responsabilitat exclusiva del propietari
  sense que nosaltres assumim cap responsabilitat en cas que es produeixin danys en relació amb aquests béns o en cas de robatori o
  apropiació indeguda dels mateixos.

  Altres

  1. Fumar: Queda prohibit fumar (nicotina, electrònics, vapejar, etc) a totes les zones públiques, entre les quals s’inclouen les sales de reunions i de formació, les zones exteriors pròpies de la instal·lació, accés escales i zones del darrere.
  2. L’adreça del nostre edifici es pot fer servir com una adreça d’empresa registrada únicament mentre hi hagi un acord de servei actiu i signat per part nostra.
  3. Provisió de fons/dipòsit: Per als clients del centre serà una mensualitat de renda que es mantindrà i actualitzarà
   corresponentment durant la vigència del contracte.
  4. Accés posterior al centre: Queda prohibit l’accés i l’ús de la sortida d’emergència al centre. Aquesta sortida d’emergència s’utilitzarà
   exclusivament per a la seva fi, càrrega/descàrrega de mercaderies i casos de força major.
  5. Aparcament: Queda prohibit aparcar a l’accés posterior del centre de planta primera. A excepció de l’ús de càrrega i descàrrega de
   mercaderies i casos de força major.
  6. L’ús del frigorífic té caràcter dús diari. S’eliminaran i es netejaran diàriament al final de cada jornada de treball.
  7. El nostre Internet i telecomunicacions:
   El nostre servei d’Internet us ofereix una connexió a Internet per a una activitat empresarial habitual, tal com la navegació web, així com
   la capacitat d’enviar i rebre comunicacions electròniques i accedir a aplicacions de negoci, entre d’altres.
   Nosaltres no supervisem el contingut de la informació transmesa a través de les nostres línies de telecomunicacions o equips i no
   acceptem cap responsabilitat pel contingut de les transmissions que vostè realitzi.
   El nostre servei d’Internet només es podrà utilitzar amb finalitats legals i no s’haurà de vincular a cap infracció penal o civil de les
   legislacions, normatives i altres requisits governamentals estatals, federals o internacionals.
   El client és responsable de mantenir la seguretat bàsica i la protecció contra virus dels seus sistemes per impedir que altres els utilitzin
   d’una manera que incompleixi el contracte de serveis.
   Els nostres serveis d’Internet només estaran disponibles a les nostres ubicacions i la connexió a la nostra xarxa només estarà permesa en aquestesubicacions. Queda prohibit crear cap enllaç entre la nostra xarxa i qualsevol altra xarxa o servei de telecomunicacions sense el nostre consentiment.